ხედვა და ღირებულებები

კოლეჯის ხედვა:

„ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის" ხედვაა, იყოს ლიდერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება საექთნო სფეროში როგორც ქვეყანაში, ისე კავკასიის რეგიონში კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციითა და დასაქმების მაღალი მაჩვენებლებით, სასწავლო-სამეწარმეო მჭიდრო და მრავალფეროვანი პარტნიორობით,  პროფესიონალ თანამშრომელთა გუნდით.

კოლეჯის ღირებულებები:

  • პროფესიონალური სწავლება;
  • დასაქმებაზე ზრუნვა და ქვეყნის წამყვან კლინიკებთან უწყვეტი  თანამშრომლობა;
  • თანამედროვე პრაქტიკებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლებაში;
  • ინკლუზიურობა და ემპათია;
  • თვითგანვითარებისკენ მუდმივი სწრაფვა;
  • გუნდური მუშაობა;
  • გამჭვირვალობა;
  • პროგრესულობა და ინოვაციების მხარდაჭერა;
  • ადამიანის უფლებათა დაცვა;
  • ინტერნაციონალიზაცია.

 

დაგვიკავშირდით
 
Address
ქ. წამებულის გამზირი #65, თბილისი (საფოსტო ინდექსი: 0144)
Hotline
032 274 74 08