პროფესიული მასწავლებლები

 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი

 

სახელი, გვარი

მოდული, რომელსაც ახორციელებს

კვალიფიკაცია/სამუშაო გამოცდილება

 

1.        

თამარ სალია

კომუნიკაცია

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

2.        

თამარ ქურხული

რაოდენობრივი წიგნიერება

მათემატიკოსი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

3.        

დავით ქურხული

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ბიზნეს ადმინისტრატორი, საბანკო საქმე სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

4.        

დავით ქურხული

მეწარმეობა

ბიზნეს ადმინისტრატორი, საბანკო საქმე სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

5.        

მანანა მაჩიტიძე

პიროვნული  და ინტერპერსონალური უნარები

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

6.        

ელზა მეფარიძე

ინგლისური ენა

ინგლისური ენის მასწავლებელი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

7.        

ლადო ლომსაძე

სამოქალაქო განათლება

სამართალმცოდნე. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

8.        

იანა არტიომოვა

ქართული ენა A2

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. სამუშაო გამოცდილება 3 წელი

 

9.        

იანა არტიომოვა

ქართული ენა B1

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. სამუშაო გამოცდილება 3 წელი

 

10.     

თამარ შარაშენიძე

გაცნობითი პრაქტიკა - პრაქტიკოსი ექთანი

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

11.     

ქეთევან ქოქიაური

საწარმოო პრაქტიკა - პრაქტიკოსი ექთანი

მედდა. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

12.     

ირინე ავალიშვილი

პრაქტიკული პროექტი - პრაქტიკოსი ექთანი

ფერშალი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

13.     

დარეჯან მესხიშვილი

ავადმყოფის მოვლა

ექიმი.  სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

14.     

დარეჯან მესხიშვილი

გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი.  სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

15.     

თეა შარაშენიძე

დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

16.     

თათია კაციტაძე

ენდოკრინული პაციენტის

საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

17.     

ნატა ბერუაშვილი   

თავისა და კისრის პათოლოგიების მქონე  პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

18.     

ნატა ბერუაშვილი   

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

19.     

მანანა მაჩიტიძე

ინფექციის კონტროლი საექთნო საქმეში

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

20.     

თეა ფაჩულია

ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

21.     

თამარ შარაშენიძე

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

22.     

თამარ სალია

ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი-პედიატრი.  სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

23.     

თამარ სალია     

ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

24.     

დარეჯან მესხიშვილი

პაციენტის ფიზიკური შეფასება

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

25.     

მანანა მაჩიტიძე

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

26.     

ნონა გოშაძე

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

მედდა. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

27.     

თეა შარაშენიძე

რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

28.     

თეა ფაჩულია

საექთნო პროცესის მართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა

ექიმი.  სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

29.     

ნონა გოშაძე

საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები

მედდა. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

30.     

მანანა მაჩიტიძე

სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

31.     

მარინე ჯიმუხაძე

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

32.     

თამარ სალია

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

33.     

თათია კაციტაძე

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

34.     

თათია კაციტაძე

ექთანი ანესთეზისტის საქმე

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

35.     

ნატა ბერუაშვილი   

გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

36.     

თეკო ფაჩულია

კვება და დიეტა

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

37.     

თამარ შარაშენიძე

პალიატიური პაციენტის საექთნო მოვლა

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

38.     

მანანა მაჩიტიძე

მუშაობის სპეციფიკა სამედიცინო ლაბორატორიებსა და დიაგნოსტიკის ცენტრებში

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

39.     

თათია კაციტაძე

საოპერაციო  ბლოკის ექთნის საქმე

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

40.     

დარეჯან მესხიშვილი

სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში

ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

41.     

თეა შარაშენიძე

ფიზიოთერაპია

ფართო პროფილის ექიმი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

42.     

მარინე ჯიმუხაძე

შინმოვლა

ექიმი-პედიატრი. სამუშაო გამოცდილება 5 წელზე მეტი

 

 

დაგვიკავშირდით
 
Address
ქეთევან დედოფლის გამზირი #65 (საფოსტო ინდექსი: 0144)
Hotline
032 274 74 08