ამოცანა

  • უზრუნველყოს თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების,მომზადებისა და განვითარების პირობები მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით;
  • მოიზიდოს კვალიფიციური აკადემიური კადრები;
  • იზრუნოს თავისი აკადემიური და დამხმარე პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე;
  • ხელი შეუწყოს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას;
  • იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად;
  • ხელი შეუწყოს თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას;
  • ითანამშრომლოს საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან;
  • ხელი შეუწყოს საერთაშორისო თანამშრომლობას და უცხოეთის შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა ურთიერთგაცვლას;
  • სასწავლო-პროფესიული პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება დამსაქმებლებთან; კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა.
დაგვიკავშირდით
 
Address
ქ. წამებულის გამზირი #65, თბილისი (საფოსტო ინდექსი: 0144)
Hotline
032 274 74 08