პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების შეხვედრა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების შეხვედრა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების შეხვედრა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მხარდაჭერის ანგარიშების საფუძველზე მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის ანალიზისა და პროფესიული სტუდენტის შეფასების ვერიფიკაციის პილოტირების შემაჯამებელი ანგარიშები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს გააცნეს.

 გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როსმა, კახაბერ ერაძემ და მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის კონსულტირების სპეციალისტმა, ნინო ბაბალაშვილმა არსებული პრობლემების შესახებ ისაუბრეს და შეკრებილ საზოგადოებას ახალი გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ცენტრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა, სამომავლო განვითარების მიზნით, ურთიერთთანამშრომლობის გეგმები დასახეს.

 შეხვედრას კენ ვოლკერის სახელობის ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი, მაია ჯაში და ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ნინი ზარდიაშვილი დაესწრნენ.

Last News
14 / 12 / 2018
See More
14 / 12 / 2018
See More
14 / 12 / 2018
See More
09 / 06 / 2018
See More
Contact us
 
Address
65 Ketevan Tsamebuli Ave. (Postal Code: 0144)
Hotline
032 274 74 08