მიზანი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია  მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–ჩვევები,რის საფუძველზეც წარმატებით შეასრულებს პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს, საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებების, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით.

დაგვიკავშირდით
 
Address
ქეთევან დედოფლის გამზირი #65 (საფოსტო ინდექსი: 0144)
Hotline
032 274 74 08